Általános Szerződési Feltételek


hatályos: 2020. május 1-től

A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Farkas Lajos Szilárd ev.
A szolgáltató székhelye: 7673 Kővágószőlős Petőfi u. 11.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: support[kukac]prosperitygroup [pont]co
Nyilvántartási száma: 52296710
Adószáma: 68819389-1-22
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar és az európai uniós jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF 2019. január 25-től visszavonásáig van hatályban.

1.3. A Szolgáltató által forgalmazott étrend-kiegészítő termékek a Szolgáltatótól kizárólag elektronikus kereskedelemben, illetve a Szolgáltató klubtagsági rendszerének szabályai szerint vásárolhatóak meg.

1.4. A Szolgáltató a prosperitygroup.co oldalán bárki számára lehetővé teszi termékei megvásárlását. Emellett a Szolgáltató klubtagsági kedvezményprogramot is üzemeltet, melyhez a Tagok további regisztrációval csatlakozhatnak. A klubtagsági kedvezményprogram adminisztrációjával és a tagsági rendszerben bonyolított elektronikus vásárlások lebonyolításával a 10xONE Magyarország Zrt-t bízza meg.

1.5. A Prosperity Group klubtagja lehet bármely 18. évét betöltött természetes személy, vagy jogi személy, aki a Prosperity Grouptól terméket vásárol, és a Klubtagsági Kedvezményprogramba regisztrál. 

1.6. A "Prosperity Group" klubtagjai jogosultak a "Jutalékterv" rendelkezéseinek megfelelő előnyök kihasználására és kedvezményes árak igénybevételére.

1.7. Rendelni a megvásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével lehetséges. A megvásárolt termékek árának kiegyenlításe történhet postai utánvéttel, előre utalással, illetve az egyszerű (Klubtagsággal nem járó) vásárlások kiegyenlíthetőek bankkártyás fizetéssel is. A megvásárolt termékek kiszállítása történhet postacímre, vagy ún. gyűjtőpontra.

1.8. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.10. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.11. Az elállási jog gyakorlásának szándékát a Fogyasztó a Szolgáltató megadott elektronikus címére küldött "Elállás" tárgyú levélben jelezheti, melyet a Szolgáltató 3 munkanapon belül feldolgoz, és válaszlevélben tájékoztatja a Fogyasztót az elállási jog gyakorlásának menetéről.

1.12. Szolgáltató a csomagoláson jelzettek szerint szavatosságot vállal. Minőségi vagy szavatossági probléma jelzésére a Szolgáltató elektronikus levelezési címén van lehetőség.

1.13. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest környéki törvényszék illetékességét.

1.14. Az ÁSZF-et a Szolgáltató a Fogyasztó tájékoztatásával egyidejűleg egyoldalúan megváltoztathatja.